3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Objavljeno 21.2.2019

Včeraj, 21. 2. 2019 je ob 16. uri potekala 3. seja Občinskega sveta Občine Kamnik. Svetnice in svetniki so sprejeli Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik za leto 2019, Sklep o opustitvi javnega dobra,  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, ter podali soglasje k Pravilniku o spremembah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik. Obenem so bili seznanjeni z Poročilom »Ohranitev srebrnega znaka Slovenia Green Destination« in Informirani o ceni storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021.

Vprašanje in pobudo je podal tudi svetnik LMŠ, Igor Žavbi, in sicer na temo drsališča, ki je bil prestavljen v Tuhinjsko dolino (celotno vprašanje si lahko preberete TUKAJ).

Kot ena izmed perečih točk dnevnega reda, je bila zagotovo prva obravnava Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019. Točka za obravnavo Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 je bila umaknjena z dnevnega reda.

Svetnice in svetniki LMŠ niso potrdili Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 zaradi neupoštevanja predlaganih predlogov za umestitev v proračun Občine Kamnik. Svetnice in svetniki LMŠ se zavzemajo za izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta, za obnovo Podružnične osnovne šole Gozd, za sanacijo najbolj dotrajanih cest (Krivčevo, Zajasovnik, Češnjice, Tunjice -Zadnji Vrh, Podgorje, Okrog,…).

V razpravi je Igor Žavbi predlagal sredstva za obnovo kulturnih domov, kjer se izvaja ljubiteljska kultura (Šmartno, Špitalič). Uporabniki objektov ne bi potrebovali veliko sredstev, da bi lahko normalno razvijali svojo dejavnost in popestrili kulturno življenje na podeželju.

Svetnica in poslanka Karla Urh je poudarila, da je bilo v preteklih mandatih opravljenega veliko na področju objektov, naj samo pogledamo izgradnjo nove Osnovne šole Toma Brejca, obnovile so se skoraj vse podružnične osnovne šole, ostala je le še POŠ Gozd. Obenem je potrebno poudariti, da so ceste nevarne, zato občanke in občani poškodujejo avtomobile. Poudarila je tudi, da je pozornost treba usmeriti v pitno vodo na severni strani iverja.

Svetnica Alenka Jevšnik je omenila, da v proračunu ni zasledila ureditve varnih šolskih poti, saj so za najšibkejše udeležence še kako potrebne, investicij za vrtce in seveda za ceste.

Na koncu so svetnice in svetniki Občine Kamnik  Odlok o proračunu Občine Kamnik s 15 glasovi sprejeli.

Več o samem poteku seje si lahko preberete na Kamnik.si.