Stališča in mnenja

Objavljeno 16. 11. 2018

Pred štirimi leti mi je bila dana priložnost spoznati lokalno politiko iz prve vrste. V štirih letih sem dobil stvaren pogled na to, kaj se da in česa se ne da. Včasih je potrebno le malo dobre volje in dobra ideja lahko zaživi, medtem ko drugič ne moremo mimo pravil in zakonov, ki nam jih narekuje naša skupnost. V zadnjem mandatu je bilo opravljenega veliko dela, ki morda ni vidno na prvi pogled, saj je za velike in drage projekte občinska malha prehitro prazna. Med drugim smo s še petimi občinami uspeli zaključiti tri velike kohezijske projekte, kjer je bila Občina Kamnik vodilni partner. Pričeli smo z obnovo starega mestnega jedra in urejanjem Starega gradu, poskrbeli za brezplačne obroke za socialno ogrožene in omogočili zagon dnevnega centra za gibalno ovirane. Zgradili smo pločnike skozi Tesnice in od Laz do Zgornjega Tuhinja in uspeli uresničiti še številne druge projekte.

Sam se bom še posebej prizadeval, da se bo program za katerim stojim tudi uresničil. Vem, da mi to ne bo uspelo v enem letu, se bomo pa z ekipo trudili, da se v mandatu postori čim več in se poleg obstoječih projektov pripravijo tudi novi. Predvsem bo potrebno pristopiti k aktivnem in celovitem reševanju problematike preko 420 kilometrov cest, pospešiti urejanje prostorske problematike na območju KIK. Pričeti z gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta in poskrbeti za še ne obnovljene podružnične šole. Prav tako si bom prizadeval, da bodo občani in občanke še naprej zadovoljni z delovanjem občinske uprave. Da bodo storitve v občini opravljene učinkovito in kvalitetno.

Igor Žavbi

Kandidat za župana občine Kamnik in OS v VE1