Stališča in mnenja

Objavljeno 16. 11. 2018

Kot kandidat za občinskega svetnika, bom podpiral gradnjo OŠ Frana Albrehta, zavzemal se bom za še tesnejšo medgeneracijsko povezovanje, povečanje kapacitet v Domu starejših občanov Kamnik in ureditev že obstoječih površin, katera so namenjena rekreaciji občanov.

Božidar Pilej

Kandidat za OS v VE4