Licencirani prostovoljni reševalci v Občini Kamnik

Objavljeno 16. 11. 2018

NMP Kamnik je v začetku meseca julija 2018 sklicalo prvi sestanek vseh poveljnikov gasilskih društev na območju GZ Kamnik po potrebi za vzpostavitev prvih posredovalcev, takrat so te ideje prvič privrele na dan, da občanom Kamnika ponudimo neko “dodano vrednost” pri oskrbi s prvo pomočjo in sicer pri zastoju srca, pri hudih krvavitvah in v primeru, da ima oseba tujek v dihalnih poteh. Kaj kmalu smo tu naleteli na kup birokratskih in zakonskih ovir, saj Republika Slovenija in posledično tudi Ministrstvo za zdravstvo nimata urejene zakonodaje na tem področju, kljub temu da je Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) ustanovila delovno skupino kjer sodelujejo tudi določene osebe iz Občine Kamnik, ki bo vse te potrebe in zahteve iz obeh strani na primeren način uredila na zakonski ravni, vendar se je vmes zamenjala vlada in so zadeve za enkrat v mirovanju.

Pri vsej zakonodaji, ki jo premore Republika Slovenija, se lahko upiramo le na Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki pa je napisan le službam NMP, v enem členu pa je omenjena tudi gasilska organizacija kot primerni izvajalec projekta prvih posredovalcev. Zakaj? Ker so vse operativne enote v GZ Kamnik primerno opremljene s sredstvi in resursi za posredovanje ob takšnih intervencijah, prav tako je večina gasilskih društev  (okoli 80%) opremljena z AED (sredstva za nakup so prispevali krajani, matična društva in donatorji) in so vsem dostopna, saj so v večini primerov nameščena na gasilske domove. Nekatere občine in tudi društva so se na nek svoj način organizirala in sprejela določene dokumente, ki pa ravno ne sledijo obstoječi zakonodaji, nikakor pa ne vsem zakonom in Pravilom gasilske službe, katere moramo dosledno spoštovani gasilci, ki opravljamo Javno gasilsko službo. Kljub vsem navedenim smo se predstavniki gasilskih društev in GZ Kamnik odzvali na vse sestanke skupaj z NMP in vodstvom ZD Kamnik, da najdemo nek skupni jezik pri realizaciji tega projekta.

Strokovna sodelavka s področja Civilne zaščite na Občini Kamnik zelo dosledno sledi ideji NMP Kamnik za vzpostavitev “Pilotskega projekta”. Pripravila je vse potrebne dokumente, kljub zelo pomanjkljivi zakonodaji na tem področju, ki pa so trenutno v obdelavi in obravnavi pri pravni službi Občine Kamnik. V kolikor bodo dokumenti pravno formalno vzdržni, bosta v sistem PPO prvi vstopili geografsko najbolj oddaljeni Gasilski društvi v naši občini. Upamo in pričakujemo, da bo kljub vsem birokratskim zapletom in neustrezni zakonodaji projekt lahko zaživel v začetku leta 2019, kateremu se bodo kasneje pridružila tudi nekatera druga Gasilska društva.

Gašper Baloh

Kandidat za OS v VE1