Stališča in mnenja

Objavljeno 15. 11. 2018

Želim, da se ohranijo travniški sadovnjaki v bregovih našega podeželja, saj je to edina dodana vrednost. S ponovno oživitvijo bi polepšali izgled krajine in Občini Kamnik kot celoti dodali sloves urejene, v zeleni turizem usmerjene skupnosti. Vidim lepo, perspektivno sožitje mesta in vasi, kmetij in javnih zavodov in vključenost sadjarstva v celotno zgodbo nastajajočega Kamnika – Alpske prestolnice Slovenije. Kulinaričnih zgodb bo tudi s področja sadjarstva veliko. Možnosti predelave sadja v razne produkte kot so: sok ,sadno vino, žganje, likerji, marmelade, pite, zavitki itd., ki so še neizkoriščene, pa vendar perspektivne.

Valentin Zabavnik

Kandidat za OS v VE2