Enkratna denarna pomoč za novorojence

Objavljeno 14. 11. 2018

V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči Občina Kamnik zagotavlja enkratno denarno pomoč za novorojence v občini Kamnik, v višini 100,00 €. Vlogo za odločitev o upravičenosti do navedenega zneska lahko vloži eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik, pod pogojem, če imata oba z novorojencem v času rojstva otroka stalno prebivališče v občini. Občina Kamnik je na podlagi omenjenega pravilnika v letu 2014 dodelila 323 enkratnih pomoči, v letu 2015 je bilo odobrenih vlog 294, v letu 2016 je bilo odobrenih 279 vlog ter v letu 2017 zopet nekoliko več, to je 308 vlog.

Vanda Levar

Kandidatka za OS v VE3