Stališča in mnenja

Objavljeno 14. 11. 2018

Kot občinski svetnik se bom zavzemal za enakomeren trajnostni razvoj vseh krajev v občini Kamnik. Menim, da bo potrebno bolj poskrbeti za samooskrbo s poudarkom na manjših kmetijah, česar se premalo zavedamo kako pomembna je tudi z vidika turizma na katerem vidim prihodnost našega mesta in krajev v naročju planin. Lokalno pridelana hrana in podpora neposrednim pridelovalcem, ki obdelujejo našo zemljo, nam mora biti prioriteta, s tem namreč ohranjamo tudi zdravje naših občank in občanov. Na tržnici Kamnik bo potrebno poskrbeti za bolj pestro in raznovrstno ponudbo tako domačih ponudnikov kot tudi iz drugih delov Slovenije in dodati vsebine, ki bodo pritegnile k večji obiskanosti tržnice, ki naj bo nenazadnje tudi prostor srečevanja in druženja ljudi.  Zavzemal se bom za prijetno bivanje in kakovostno preživljanje prostega časa vseh generacij. Kolikor je v moči občine bo treba poskrbeti z dostojnejše življenje starejših ljudi s poudarkom na skrbi za ljudi, ki so odvisni od pomoči drugega pri vsakodnevnih opravilih. S svojimi življenjskimi izkušnjami menim, da bom lahko veliko prispeval k razvoju občine in da bom kompetentno zastopal interese in pobude prebivalcev občine Kamnik.

Vido Repanšek

Kandidat za OS v VE3