Stališča in mnenja

Objavljeno 13. 11. 2018

Temeljno vprašanje s katerim bi se morali ukvarjati je vprašanje kaj pravzaprav v občini Kamnik hočemo oziroma želimo?

  • Občino Kamnik moramo v slovenskem in širšem prostoru predstavljati kot blagovno znamko in skrbeti za njeno prepoznavnost (Srednjeveško mesto, Mali grad, Stari grad, Velika planina, Kamniška Bistrica, Kamniške Alpe, Arboretum, Terme Snovik, Maistrovo mesto, Zaprice, Plečnikova arhitektura, samostani, protiturški tabori in drugo).
  • Občinska uprava se mora izkazati z učinkovitostjo in rezultati. Prisluhniti mora ljudem in odgovoriti na vsa njihova vprašanja.
  • Politične stranke morajo biti sposobne dogovarjanja v duhu splošne kulture. Svetnice in svetniki morajo biti celovite osebnosti, ki so dorasle svojemu poslanstvu.
  • Začrtane programe in projekte je potrebno realno presoditi in realizirati. Izhodišče so viri in sredstva. Znanje je potrebno, vendar brez »odkrivanj tople vode«.
  • Delitev sredstev mora temeljiti na jasnih merilih.
  • Preteklost je potrebno spoštovati, vendar je osnova pogled in vizija delovanja danes in v prihodnje. 

Jože Arko

Kandidat za OS v VE1