Stališča in mnenja

Objavljeno 13. 11. 2018

V mandatu se bom zavzemal za nemoteno zagotavljanje sistema zaščite in reševanja v občini s poudarkom na povečanju sredstev za delovanje vseh služb, ki so vključena v ta sistem in zagotavljanja ustreznih prostorov za nemoteno delovanje le teh. V Občini Kamnik še vedno obstajajo deli krajevnih skupnostih, kjer je potrebna izgradnja komunalne infrastrukture v smislu, zagotavljanja oz. izgradnja sistema hidrantnih omrežjih ali obnova tistih,ki so v slabem delovanju. Potrebna bo ureditev lokalnih cest in pripadajoče infrastrukture, ureditev obstoječe in izgradnja nove športne infrastrukture,  muzejske zbirke z gasilskimi rekviziti v smislu zagotovitve prostora za razstavljanje le teh ali uporaba že obstoječih muzejskih prostorov v ta namen ter kulturnih domov v krajevnih skupnostih kjer jih še niso urejeni. Ustrezna in primerna ureditev bo potrebna tudi za vse infrastrukture na turističnih območjih. Tu mislim predvsem na  zagotavljanje ustreznih informacijskih tabel, gradiv za turiste in podobno. 

Gašper Baloh

Kanidadat za OS v VE1