Tiskovna konferenca kandidata za župana Občine Kamnik g. Igorja Žavbija iz stranke Lista Marjana Šarca

Objavljeno 15. 10. 2018

Na sedežu stranke v Kamniku je v četrtek, 11. 10. 2018 ob 17.00 potekala tiskovna konferenca ob vložitvi za kandidaturo g. Igorja Žavbija iz stranke Lista Marjana Šarca za župana Občine Kamnik.

Na tiskovni konferenci, ki so se je udeležili predstavniki medijev, poslanci iz poslanske skupine LMŠ, nekateri kandidati stranke za župane v drugih občinah in drugi člani, je imel uvodni nagovor generalni sekretar stranke LMŠ in vodja volilnega štaba g. Brane Kralj, ki je med drugim izpostavil pomen strankinega zavzemanja za boljše in tesnejše sodelovanje med občinami in državo, nato pa kandidaturo g. Žavbija podprla tudi poslanka ga. Jerca Korče, najmlajša poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije.

Besedo je nato predala aktualnemu kandidatu za župana Občine Kamnik, g. Igorju Žavbiju, ki se je vsem zbranim naprej zahvalil za prisotnost in podporo. Nato je predstavil svoj program, ki ga v primeru izvolitve za župana v mestu, kjer že štiri leta opravlja podžupansko funkcijo in je zadnje tri mesece prevzel tudi funkcijo župana po izvolitvi dotedanjega župana g. Marjana Šarca za predsednika Vlade, ima namen resno izvajati tudi v bodoče. Igor Žavbi je tako v svojem štiriletnem mandatu tesno sodeloval, vplival in se udejstvoval ustvarjanja pozitivnih sprememb v Občini Kamnik, v tem času pa si je nabral bogato znanje in izkušnje, ki so za razvoj občine več kot potrebni, za uresničevanje realnih in dobro zastavljenih ciljev.

Med drugim smo s še petimi občinami uspeli zaključiti tri velike kohezijske projekte, kjer je bila Občina Kamnik vodilni partner. Pričeli smo z obnovo starega mestnega jedra in urejanjem Starega gradu, poskrbeli za brezplačne obroke za socialno ogrožene in omogočili zagon dnevnega centra za gibalno ovirane. In uspeli uresničiti še številne druge projekte.

Poudaril je tudi, da Občino Kamnik čaka še ogromno dela. Prvo takšno je zagotovo gradnja nove OŠ Frana Albrehta, gradnja težko pričakovanega športnega igrišča, istočasno pa bo potrebno poskrbeti tudi za POŠ Vranja Peč in POŠ Gozd. Poleg tega bo potrebno poskrbeti za 400 kilometrov cest, ki so v zelo slabem stanju, saj kmalu ne bodo več primerne za uporabo in pa nadaljevati z izgradnjo pešpoti in kolesarskih stez s pomočjo evropskih sredstev.

Glede prostorske problematike je omenil območje nekdanje Kemijske industrije Kamnik, katere celotno severno polovico lahko ohranijo in jo namenijo turističnim in rekreacijskim aktivnostim. K temu je takoj dodal:

Velik del kamniškega turizma predstavljajo Alpe in skupaj z ekipo si bomo prizadevali, da stečejo vsi potrebni postopki za ustanovitev Regijskega parka Kamniško‑Savinjske Alpe. Poleg tega smo v letu 2016 sprejeli strategijo razvoja turizma, ki ji bomo sledili in jo dopolnjevali z novimi produkti, saj ima Kamnik še veliko možnosti na področju razvoja turizma.

Občina Kamnik je v zadnjem mandatu prejela številne nagrade in pridobila številne certifikate, kot so: mladim prijazna občina, branju prijazna občina, zlati kamen, pred naravnimi nesrečami varna občina …

V preteklem mandatu je v Kamniku zaživel tudi KIKštarter, valilnica mladih podjetnikov. Le s spodbudnim okoljem in posluhom nam bo uspelo, da jih zadržimo v Kamniku. Na novo obujeni Podjetniški klub Kamnik nam tudi daje vedeti, da smo na pravi poti, zavedamo pa se, da bo potrebno podjetnikom zagotoviti primerne pogoje za delovanje v Kamniku.

Igor Žavbi se je v nagovoru dotaknil tudi kmetijstva

Srednjeveško mesto Kamnik obkroža podeželje, ki je še vedno močno povezano s kmetijstvom. Kmetijstvo je posebna gospodarska panoga, ki se stalno prilagaja velikim okoliškim spremembam, predvsem pa novim prehrambnim navadam ljudi in navadam velikih trgovskih centrov. V Kamniku predelava hrane temelji na uporabi čiste pitne vode, kot jo uživamo vsi občani, zato so pridelki nadpovprečno kakovostni. Tako kot smo do sedaj, bomo tudi v tem mandatu nadaljevali s spodbujanjem ohranjanja in razvoja kmetijstva ter samooskrbe.

V sklepnem nagovoru je poudaril: 

S sestavo liste, na katero so uvrščeni predstavniki vseh generacij, dokazujemo, da želimo izboljšati kakovost življenjskih razmer vseh občank in občanov. Zato vas vabim, da nas podprete ter oddate svoj glas zame in za Listo Marjana Šarca.