• SVETNIŠKA SKUPINA

    Lista Marjana Šarca

Naprej Kamnik

V zadnjem mandatu je bilo opravljenega veliko dela, ki morda ni vidno na prvi pogled, saj je za velike in drage projekte občinska malha prehitro prazna. Med drugim smo s še petimi občinami uspeli zaključiti tri velike kohezijske projekte, kjer je bila Občina Kamnik vodilni partner. Pričeli smo z obnovo starega mestnega jedra in urejanjem Starega gradu, poskrbeli za brezplačne obroke za socialno ogrožene in omogočili zagon dnevnega centra za gibalno ovirane. Zgradili smo pločnike skozi Tesnice in od Laz do Zgornjega Tuhinja in uspeli uresničiti še številne druge projekte.

Seveda pa nas čaka še ogromno dela, za kar imamo znanje in voljo. Svetnice in svetniki stranke Lista Marjana Šarca bomo trdo delali, ker želimo izboljšati kakovost življenjskih razmer vseh občank in občanov.

Glavne točke programa

Aktiven in celovit pristop k reševanju problematike preko 400 kilometrov cest

Izvedba poslovne cone Titan – Svit

Nadaljevanje z izgradnjo peš poti in kolesarskih stez

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta in športnega igrišča

Ureditev Podružnične osnovne šole Vranja Peč in Podružnične osnovne šole Gozd

Izvedba in dopolnjevanje Strategije razvoja turizma v Občini Kamnik

Umestitev GRS Kamnik

Nadaljevanje s spodbujanjem ohranjanjem in razvojem kmetijstva ter samooskrbe

Izvedba Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije ter izvajanje sprejete Celostne prometne strategije Kamnika

Izdelava digitalizacije šolskih poti

Ureditev prostorske problematike na območju Kemijske industrije Kamnik

Dokončanje obnove Starega gradu

Ustanovitev Centra regijskega parka

Nadgraditev že prejetih certifikatov, kot so mladim prijazna občina, branju prijazna občina, zlati kamen, pred nevarnimi nesrečami varna občina,…

Nadaljevanje z brezplačnimi obroki za socialno ogrožene osebe

Lista Marjan Šarca © Vse pravice pridržane