1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Objavljeno 20.12.2018

Včeraj, 19. decembra 2018 je v Sejni sobi Občine Kamnik ob 16. uri potekala 1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik za mandat 2018 – 2022, katero je kot najstarejši član Občinskega sveta vodil Božidar Pilej.

Dnevni red 1. (konstitutivne) seje si lahko ogledate na povezavi.

Kot je razvidno iz Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta je po volilnem imeniku glasovalo 11.968 volivcev. Volivci so se odločili in namenili stranki Lista Marjana Šarca 28 % glasov, kar pomeni, da ima LMŠ v Občinskem svetu Občine Kamnik 9 članov, in sicer v:

  • VE 1: Igor Žavbi in Ančka Podbevšek
  • VE 2: Žan Potočnik in Karla Urh
  • VE 3: Marko Šarec in Nives Matjan
  • VE 4: Urban Bergant, Alenka Jevšnik in Božidar Pilej

Prisotnih 28 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Kamnik je ob koncu seje sprejel Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katerega članica je tudi Nives Matjan.

Igor Žavbi, ki je do včerajšnjega dne vodil Občino kot podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana, je novemu županu in novi sestavi Občinskega sveta Občine Kamnik dejal: »Danes zaključujemo 4-letno obdobje in prehajamo v novo 4-letno obdobje, ko bo vodenje Občine Kamnik prevzel izvoljeni župan Matej Slapar. Naloga župana ni enostavna. Malokomu je dana in malokomu ta funkcija, to poslanstvo tudi dodeljeno. V dobrobit vseh Kamničank in Kamničanov si želim in verjamem, da bodo moje želje tudi uresničene, da bo novoizvoljeni župan svoje delo opravljal pokončno, suvereno in ne bo podlegel morebitnim pritiskom iz zunanjega okolja. Veriga je sama po sebi težka, tako fizično kot tudi v simbolnem pomenu. Verjamem, da je Matej zmožen to verigo nositi nadaljnja štiri leta in biti v ponos vsem Kamničankam in Kamničanom. Želim mu uspešno delo in upam na tvorno sodelovanje Občinskega sveta vseh dobrih predlogov in idej.«

Po koncu seje, so kamniški skavti pričakali vse novoizvoljene svetnice in svetnike, ki so prinesli plamen Luč miru iz Betlehema, katerega je sprejel tudi naš najstarejši svetnik LMŠ Božidar Pilej. Letošnje sporočilo govori o tem, da je mir dar, za katerega se je potrebno potruditi in prizadevati. Mir lahko dosežemo tako, da pomagamo bližnjemu in pristopimo človeku nasproti (več na Kamnik.si).