Stališča in mnenja

Objavljeno 16. 11. 2018

V zadnjih dvajsetih letih kvaliteta življenja v Kamniku pada, tako na področju zdravstvene oskrbe, prometne politike, gospodarstva, javnih storitev, itd.). Naravne danosti, geografska lega in ljudje lahko Kamnik popeljejo naprej. Za to bi se zavzemal za :

  • Posodobitev prometno signalizacijo in s tem omogočiti večjo pretočnost (posledično čistejše okolje).
  • Izboljšavo javnega prometa in  s tem manjšo uporabo osebnih vozil.
  • Dvig tehnološke ravni obstoječih podjetij (povezava med raziskovalci in proizvajalci).
  • Brezplačen WI- FI na območju Kamnika
  • Izkoristiti izjemno naravno danost (gore, čudoviti razgledi, doline, soteske, smučišča, kolesarske in pohodniške poti, lov, ribolov, …), ki nudi osnovo za turizem ter celoletne aktivne počitnice in outdoor doživetja v naravi.
  • Spodbujanje mladih k večji udeležbi v športnih dejavnostih.
  • Skrb za čisto pitno vodo.

Marjan Tušak

Kandidat za OS v VE4