Razdelilnica toplih obrokov

Objavljeno 16. 11. 2018

V letu 2015 smo po vzoru nekaterih drugih občin pristopili k uvedbi projekta razdeljevanja toplih obrokov za občane in občanke z nižjimi dohodki. Tako imenovana Razdelilnica toplih obrokov je organizirana v prostorih Društva upokojencev na Kolodvorski ulici, kjer smo uredili vse potrebno za razdeljevanje hrane in obedovanje. Upravičenci toplih obrokov so prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ter upokojenci z minimalnimi pokojninami. Pri razdeljevanju hrane uporabnikom, ki jih je vsako leto več, prijazno pomagajo člani društva, ki dajejo projektu poseben pečat. Razdelilnica ni zgolj jedilnica, temveč je postala prostor druženja in medsebojnega povezovanja različnih generacij, kar v nas zbuja prav posebno zadovoljstvo.