Z oskrbo starejših jim pomagamo do bolj kvalitetnega življenja

Objavljeno 15. 11. 2018

Občanke in občani občine Kamnik, ki so se zaradi starosti, različnih bolezenskih stanj in invalidnosti znašli v stiski, imajo v svoji občini na voljo več možnosti s katerimi si lahko pomagajo do bolj kvalitetnega življenja.  Organizirane so skupine za samopomoč, ki delujejo na različnih lokacijah. Starejšim ljudem, ki se želijo vključiti v skupine za samopomoč, je z vključitvijo omogočeno preživljanje kvalitetnejše starosti, saj tu lahko izražajo svoje težave in stiske, o katerih morda v drugih okoljih ne morejo govoriti. Posameznikom omogočajo sklepanje novih prijateljstev ter občutek varnosti in sprejetosti. Prostovoljci stremijo za tem, da bi zmanjšali njihovo izolacijo in nepovezanost z mlado in srednjo generacijo, kar je tudi eden od glavnih vzrokov za osebno osamljenost in izoliranost. Starejši ljudje so modri in izkušeni, na razpolago imajo dovolj časa, a svojih kvalitet nimajo komu predati, ker mlajše generacije v tej naglici ne najdejo časa da bi jih poslušali. Zato so skupine za samopomoč še kako dobrodošle, saj v njih lahko izražajo sebe in svoje občutke.

V okviru Centra za socialno delo, so leta 2012 odprli vrata dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju in ga poimenovali Štacijon. V ta center dnevno prihaja približno 15 oseb, uporabnikom pa nudijo pomoč pri kakovostnem preživljanju prostega časa, razvijanju njihovih sposobnosti, pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže ter pri njihovem vključevanju v okolje. Dnevni center je možno obiskovati vsak delavnik od 8-15. ure.

Na območju občine Kamnik je organizirana tudi socialna oskrba na domu, ki jo na podlagi podeljene koncesije izvaja Zavod Pristan. Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in ostale pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, bolezni ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take nege in oskrbe ne zmorejo ali pa zanju nimajo možnosti. Zavod Pristan v Kamniku zaposluje 9 socialnih oskrbovalk. Predano skrbimo za približno 50 bolnikov, dnevno jih vsaka obišče 5-9, odvisno od količine časa, ki je namenjena določenemu uporabniku. Ljudem nudimo različne vrste pomoči, odvisno od potreb posameznika. Negujemo in hranimo nepokretne, jim osnovno počistimo bivalni prostor, pripravimo enostaven obrok hrane, za njih opravimo manjše nakupe, se z njimi pogovarjamo … To delo je zelo lepo, a velikokrat tudi težko, saj se vsakodnevno srečujemo z ljudmi v stiski, bolnike pogosto spremljamo do konca njihove življenjske poti. Občina Kamnik je ena izmed redkih občin, ki sofinancira  skoraj 80% cene pomoči na domu. Tako da uporabnik za opravljeno uro storitve plača le 3.46 €, kar je zelo sprejemljivo, glede na to da je polna cena storitve nekaj več kot 16 € za uro. Zaposlene pa ugotavljamo, da je naše delo precej razvrednoteno, saj si zajeten kos pogače odrežejo delodajalci, nam pa ostanejo “drobtinice”. Kljub vsemu z vso predanostjo opravljamo svoje poslanstvo, se ob besedah modrosti bolnikov duhovno bogatimo ter iščemo priložnosti za lepše življenje v majhnih nematerialnih stvareh kot so spoštovanje, zaupanje ter nesebična pomoč ko drug drugega v obdobju naše stiske najbolj potrebujemo.

Marija Končnik

Kandidatka za OS v VE