Stališča in mnenja

Objavljeno 15. 11. 2018

Imam zelo veliko idej, kako bi lahko občina Kamnik ponovno zaživela, tako v poslovnem smislu kot tudi prijazna občina vsem občanom. Potrebno se je zavedati, da posameznik sam težko kaj doseže, več posameznikov skupaj pa lahko marsikaj oz. veliko.

Rudi Bič

Kandidat za OS v VE4