Zaradi okvare sluha imajo gluhe in naglušne osebe velike težave pri sporazumevanju in vključevanju v okolje

Objavljeno 14. 11. 2018

Po svetu živi okoli 75 milijonov gluhih, v Sloveniji 1500, od tega je okoli tisoč uporabnikov slovenskega znakovnega jezika kot prvega jezika. Od tega približno 30 ljudi v občini Kamnik. Zaradi okvare sluha imajo gluhe in težko naglušne osebe velike težave pri sporazumevanju in vključevanju v okolje, v katerem živijo, se izobražujejo, ustvarjajo, delajo ali preživljajo prosti čas, kar lahko vodi v različne oblike socialne izključenosti.

Gluhota je nevidna invalidnost, ki ni samo telesna (anatomska in fizična) nepovratna poškodba, ampak vključuje tudi pomanjkanje slušnega doživljanja, kar ima številne posledice: somatske, psihične in socialne zaradi omejene zmožnosti glasovno-jezikovne komunikacije. Za gluhe osebe se štejejo tudi tiste osebe, ki za sporazumevanje uporabljajo znakovni jezik. Sporazumevanje gluhih v svojem, slovenskem znakovnem jeziku, možnost bivanja in druženja v skupnosti sebi enakih, ter vključevanje v širšo družbo s pomočjo tolmača SZJ in drugih komunikacijskih pripomočkov, je ključnega pomena pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb in ohranjanje mentalnega zdravja gluhih.

Mi kot kandidati na listi stranke Lista Marjana Šarca za občinski svet Kamnik, bomo stopili na njihovo stran in se jim približali, saj bi jim v bodoče na prireditvah in nagovorih priskrbeli tolmača znakovnega jezika, da so tudi oni del nas. Kot mnogo občin po Slovenji, smo tudi mi v Občini Kamnik poskrbeli za invalide, jim omogočili dostop do občine, pošte in jim s tem olajšali vsakodnevne obveznosti. Gluhe oziroma naglušne člane skupnosti malokdo spregleda. V stranki LMŠ bomo njihovo zgodbo spoznali na drugačen način. Naj se tudi njihov svet predstavi, kot njihove ročne spretnostni ali njihova druga dela. Enkrat mesečno bomo priskrbeli tolmača na Občini, ki bo gluhim in naglušnim osebam v pomoč pri izpolnjevanju raznih vlog, iskanju odgovorov na vprašanja in podobno. Na javnih prireditvah in nagovorih bi dodali tolmača ter jim omogočili predstave v njihovem jeziku.

Lejla Galić

Kandidatka za OS v VE4