Stališča in mnenja

Objavljeno 14. 11. 2018

Kot svetnica stranke LMŠ se bom zavzemala, da se pripelje optično omrežje do vsake hiše, da se pristopi k obnovi cest po občini celostno. S tem, ko bi se lotili obnove večih lokalnih cest bi znižali ceno. Vsi uporabniki uničenih cest pa bi tako lažje dostopali do svojih služb, šol in tako manj uničevali svoj vozila. Poleg cest je potrebno zgraditi vso pripadajočo infrastrukturo. Pomembna je obnova podružnične šole v OŠ Stranje- Gozd, izgradnja večnamenskega športnega zunanjega igrišča, izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta. Kar se mi zdi zelo pomembno, zagotoviti pitno vodo ljudem, ki živijo nasproti zajetja Iverje, ker imajo do te dobrine po Ustavi pravico vsi državljani Slovenije. 

Karla Urh

Kandidatka za OS  v VE2