Izgradnja in vzdrževanje športne infrastrukture v Občini Kamnik

Objavljeno 13. 11. 2018

Za občino Kamnik bi lahko rekli, da ima vsaj toliko športnikov kot prebivalcev. Veliko število športnih društev omogoča športno udejstvovanje občanov v različnih športnih aktivnostih. V Kamniku je registriranih nekaj čez 100 športnih društev od tega aktivnih nekaj več kot 70%, ki nudijo širok nabor preživljanja prostega časa.

Naloga občine (statut, zakon o samoupravljanju) je predvsem, da skrbi za širok razvoj vseh športnih dejavnosti vključno z rekreacijo, kar občina tudi izvaja. Po sprejetju novega zakona o športu, pa država nalaga občinam tudi skrb za vrhunski šport, kar pa lahko predstavlja nekaj težav, pri javnih razpisih financiranja športa za društva, ki se ne ukvarjajo z vrhunskim športom. V primeru primerne višine glavarine države občinam, bi lahko nekoliko razbremenili omenjeno financiranje.

Potrebno se je zavedati, da je Kamnik postalo spalno naselje, industrije, ki je bila prisotna v preteklosti pa ni več. V veliki meri, pa je ravno industrija prispevala k razvoju športne infrastrukture v Kamniku (»delovna akcija« izgradnje stadiona prijateljstva v Mekinjah, športna hala Frana Albrehta, nogometno igrišče Virtus, itd.). Glavnina športnih objektov je bila zgrajena v preteklosti. V preteklem mandatu je bil obnovljen stadion prijateljstva, kjer danes vsako popoldne lahko vidimo množice mladih nadobudnih športnikov. Potreba po vzdrževanju športnih objektov zaradi dotrajanosti, neustreznosti in pomanjkanja površin, pa iz leta v leto narašča. Vsekakor bo potrebno v prihodnje za športne dejavnosti nameniti nekaj več proračunskih sredstev v javnih razpisih, predvsem pa v infrastrukturo in vzdrževanje le te, da zagotovimo našim najmlajšim kakovostno preživljanje prostega časa v športu, katerega naloga je tudi vzgajanje zdravih, uspešnih in aktivnih otrok v odgovorne in disciplinirane odrasle.