Intervju za Podjetniški klub Kamnik

Objavljeno 5. 11. 2018

Podjetniški klub Kamnik je v rubriki Izjava meseca postavilo odprto vprašanje vsem kandidatom za župana. V nadaljevanju si lahko preberete stališče in odgovor podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Kamnik in županskega kandidata stranke Lista Marjana Šarca Igorja Žavbija.

Kakšna je vaša vizija razvoja gospodarstva in podjetništva v Kamniku in kako bi to dosegli?

»Kamnik je bil v preteklosti močno gospodarsko mesto. Tovarne, ki so zaposlovale preko 15.000 ljudi so imele svoje obrate tudi na obrobju občine in so na ta način poskrbele, da so občanke in občani zaposlitev našli v domači občini. S spremembo družbenega sistema in modernizacijo se je spremenilo tudi to. Večina tovarn je zaprla svoja vrata in na mestih, od koder so nekoč v svet odhajali vrhunski izdelki, danes stojijo trgovski centri ali pa so razmere neurejene, da ne rečem divje.

Kamnik je sicer v večji meri postal spalno naselje, a to ne pomeni, da je brez gospodarstva. Še več, kamniška podjetja v zadnjih nekaj letih beležijo nadpovprečno rast. Najuspešnejši podjetniki so se pred slabimi štirimi leti, tudi na pobudo nekaterih članov stranke LMŠ, ponovno pričeli povezovati v Podjetniški klub Kamnik, ki med drugim veliko skrb namenja tudi mladim podjetnikom. Kamničani smo lahko ponosni na eno najboljših valilnic novih idej v Sloveniji. Podpisan protokol med Podjetniškim klubom Kamnik in Občino Kamnik bo tudi mene zavezoval k sodelovanju s klubom in k skupni skrbi za razvoj podjetništva v občini. 

Stranka LMŠ je že do sedaj podpirala spodbude in razpise namenjenim podjetništvu. Vsekakor bomo v tej smeri nadaljevali tudi v prihodnje. Zagotovo pa bo potrebno nemudoma pristopiti tudi k reševanju nekaterih največjih ovir, ki onemogočajo hitrejši razvoj predvsem srednjih in malih podjetji v Kamniku. Glede na trenutno situacijo na trgu delovne sile v Kamniku primanjkuje strokovno tehničnega kadra. Sodelovanje s Srednješolskim centrom Rudolfa Maistra je sicer zgledno, zagotovo pa bi bil dobrodošel tudi kakšen program, ki bi dijake in dijakinje izobraževal tudi v tehnični smeri, kot je bilo to že tudi v preteklosti.

Ena največjih ovir za kamniško gospodarstvo je gotovo infrastruktura. Kot župan se bom zavzemal, da se v skladu z že sprejetimi prostorskimi akti izvedejo vsi potrebni postopki, da se uredijo razmere na območjih KIKa in Stola ter da se zagotovijo primerne prometne povezave za tovorni promet. Podjetjem, ki delujejo na južnem delu mesta, je potrebno omogočiti primerne povezave z obvoznico, medtem ko bo promet za severni del potrebno reševati z zahodno obvoznico. Prometna študija je namreč pokazala, da se bo z ureditvijo KIKa promet na tem območju močno povečal, česar pa ne obstoječa cestna infrastruktura in ne v OPNju predvidena vzhodna obvoznica ne bi zmogla. Zato bo potrebno pomoč poiskati tudi na državnem nivoju. Z naslednjo  spremembo OPN bomo predvideli zahodno obvoznico in s tem pričeli postopke za njeno izgradnjo. Poleg obvoznice se bom zavzemal tudi za posodobitev železniške proge, ki bi jo lahko z modernizacijo bolje izkoristili tudi za tovorni promet. 

Gospodarstvo je močno povezano tudi s turizmom. Srednjeveško mesto, Velika planina, terme Snovik, Arboretum, Kamniško Savinjske Alpe,… Vse to nudi izjemne možnosti za razvoj in nadgradnjo turizma, ki se v zadnjem obdobju zelo hitro vzpenja. Postopki za kolesarsko povezavo Kamnik – Ljubljana so že stekli, prav tako so v načrtu kolesarske poti ob Kamniški Bistrici in Nevljici, ki bodo povezale staro mestno jedro z Veliko planino in Termami Snovik. Želim si, da investitorji prepoznajo občino kot partnerja, ki jim nudi pomoč pri izgradnji turistične infrastrukture. Kamnik potrebuje vsaj en hotel, dobrodošla bi bila ureditev Šimnovca pa tudi območje Starega gradu ima še veliko potencialov in upam, da izgradnja razgledne ploščadi ne bo zadnji projekt nad Kamnikom.

V zadnjih štirih letih je stranka LMŠ v Kamniku dokazala, da si želi sodelovanja z gospodarstveniki. V tem duhu želimo z našo ekipo tudi nadaljevati. Menim, da ima gospodarstvo v Kamniku lepo in svetlo prihodnost. Da bodo podjetja dosegala dobre rezultate, ni dovolj samo njihovo znanje, pač pa je potreben tudi posluh lokalne skupnosti. Kot župan občine Kamnik bom prisluhnil kamniškim podjetnikom in obljubim, da bom z njimi sodeloval pri iskanju najboljših rešitev zanje in za Občino Kamnik.«